BOTRI pri krstu in birmi

Kdo je lahko boter: Botrstvo je zaupanje in čast, ki jo starši krščenca ali birmanca izkažejo tistemu, ki ga zaprosijo, da bi bil boter njihovemu otroku. Botrstvo je služba, ki …

Obnova zakristije v Kazljah

Farani v Kazljah, ki je sedaj podružnica Župnije Tomaj, zelo lepo skrbijo za urejenost svoje cerkve sv. Lovrenca. Pred leti je bila cerkev popolnoma prenovljena s sredstvi vaščanov. V lanskem …

Obnova porušenega zidu v Britofu

Veselili smo se obnove poslikave v župnijski cerkvi, pa so nam naravne sile naredile še eno škodo. Tokrat  nas čaka obnova porušenega zidu pod cerkvijo Matere Božje v Britofu. Ponovno …