Kategorija: Nerazvrščeno

Priprava na zakon

Dokler ne dorečemo kako bo s pripravo na zakon v Tomaju, vabim zainteresirane na zoom-pripravo, ki jo pripravlja p.Ivan Platovnjak DJ s sodelavci na povezavi. Kot je zapisano traja en… Read more »

VEROUK 2021/22

Z veroučnimi srečanji pričenjamo v ponedeljek, 13.septembra. Za srečanja veroučenci vseh razredov uporabljajo zaščitne maske. Obvezno je tudi razkuževanje rok pred veroukom in po njem. Prijavnice za verouk oddajo samo… Read more »

PRIPRAVA NA KRST OTROKA

V času najrazličnejših omejitev zaradi Corone, predlagam, da se udeležite e-priprave na krst, ki jo za vse omogoča dekanija Gornji grad po zoom povezavi. Žal v naši dekaniji nimamo animatorjev,… Read more »

PRIPRAVA NA ZAKON

Priprava na zakon do nadalnjega poteka samo na daljavo. Ponudb je veliko, lahko si ogledate različne na spletu. Priporočam pripravo, ki jo pripravljajo v Ignacijem domu duhovnosti, ki jo dobite… Read more »

PREDLOG ČIŠČENJA UČILNIC

Starše lepo vabimo, da poskrbite za čistočo naših skupnih pastoralnih prostorov v župnišču. Pripravili bomo seznam, sporazumno seveda s starši na roditeljskih sestankih.