DUHOVNE VAJE 2022

Ponudb za duhovne vaje za letošnje leto je zelo veliko. Oglejte si povezavo: objava Vodnik po duhovnih vajah. POVEZAVA

Priprava na zakon

Dokler ne dorečemo kako bo s pripravo na zakon v Tomaju, vabim zainteresirane na zoom-pripravo, ki jo pripravlja p.Ivan Platovnjak DJ s sodelavci na povezavi. Kot je zapisano traja en… Read more »

PREDLOG ČIŠČENJA UČILNIC

Starše lepo vabimo, da poskrbite za čistočo naših skupnih pastoralnih prostorov v župnišču. Pripravili bomo seznam, sporazumno seveda s starši na roditeljskih sestankih. 

Obnova naših spomenikov

Akcija “Obnove kulturnih spomenikov”, ki jih skupaj z Župnijo Tomaj, Kulturnim društvom in Vaško skupnostjo Tomaj z dovoljenjem Župnijskega gospodarskega sveta in Pastoralnega sveta vodi odbor za prostovoljne prispevke, poteka… Read more »