Obnova porušenega zidu v Britofu

Veselili smo se obnove poslikave v župnijski cerkvi, pa so nam naravne sile naredile še eno škodo. Tokrat  nas čaka obnova porušenega zidu pod cerkvijo Matere Božje v Britofu. Ponovno ste naprošeni, da prijazno sprejmete naše prostovoljce, ki vas bodo zaprosili po vaših domovih za denarno pomoč za sanacijo tega zidu in hkrati tudi za nadaljevanje naše akcije “obnove kulturnih spomenikov v vasi”, kot je bilo nakazano na predstavitvenem srečanju v vaškem domu. Prostovoljci vam bodo predstavili naša pričakovanja. Projekt je zastavljen skupaj s Kulturnim društvom Tomaj in Župnijo Tomaj. Spodnja slika predstavljasedanje stanje zidu.

8.10.2018 so mojstri pričeli z dolgo pričakovano obnovo zidu. Najprej bodo sanirali porušeni deli, potem pa nadaljevali z sanacijo na levi strani kot vidite na zgornji sliki. Spodnja slika pa prikazuje začeta dela obnove.

8.12.2018

Zid je sedaj obnovljen in v celoti očiščen. Hvala vsem, ki ste prispevali svoj dar za obnovo. Sedaj pa bo na vrsti nujna sanacija na župnijski cerkvi