Streha na cerkvi v Tomaju potrebna manjše obnove

Na cerkvi sv. Petra in Pavla prihaja do zamakanja ob zvoniku na desni strani ladje. Nujno je potrebno prekrivanje kot prikazujejo priložene fotografije, da se ne bi delala hujša škoda na leseni konstrukciji. Dela morajo opraviti zanesljivi mojstri. V tem smislu vas prosim, da v ta namen prispevate svoj dar, ki ga bom objavil z vašim dovoljenjem v oznanilih. Koliko bo stala obnova bom objavil tudi na tem mestu.