SEZNAM ČIŠČENJA V CERKVI TOMAJ in v UČILNICI

Po maši v nedeljo enkrat med tednom poskrbite za razkuževanje kot je primerno, čeprav posebnih predpisov po novem ni. Cerkev je med tednom zračena, zato kaj posebnega ni potrebno. Vernikom pa vseeno še pripooročam razkuževanje rok, če se jim zdi to pametno. Vsa čistila so na razpolago v zakristiji, oz. za učilnico in kapelo v umivalnici v župnišču .
Predlog razporeda za čiščenje v župnišču  si lahko sporazumno spremenite.