VEROUČNI UČBENIKI 2017/18

Učbenike nabavljamo pri založbi Salve v Ljubljani. Liturgični zvezek (cena je 2,50€ skupaj z nalepkami) pa na Katehetskem uradu v Ljubljani. Starše prosimo, da po svojih močeh poskrbijo tudi za čiščenje učilnic in sanitarij, lahko pa tudi kaj prispevate za ogrevanje. Vaš prispevek bomo vpisali v evidenco dobrotnikov. Za vse prisrčna hvala.

UČBENIKI

Poslikava Toneta Kralja

Župnijska tomajska cerkev sv. Petra in Pavla je ena izmed mnogih primorskih cerkva, ki se lahko pohvalijo s poslikavami Toneta Kralja. V vsaki cerkvi so poslikave nekaj izvirnega, z drugačno motiviko. V času nastajanja so poslikave doživljale različne komentarje, umetnik je pač presegal svoj čas in sporočilnost njegoveih umetnin je šele v današnjem času dobila svoj pravi pomen. Cerkev je tako svojevrstna galerija in govori tako preprostemu kot “učenemu” občudovalcu.

Žal je zob časa naredil svoje. Poslikave niso freske v pravem pomenu besede in zato toliko bolj izpostavljene vplivom vlage in ponekod tudi nepotrebnemu zamakanju zaradi slabih streh. Ena takih je tudi poslikava štev. EŠD 4071, ki nosi naslov “Družina pri večerni molitvi rožnega venca”. Potreben je strokoven restavratorski poseg. Zaprosili smo restavratorski center, ki nam je poslal ponudbo za potrebni poseg. Prav bi bilo, da se v Tomaju pa tudi v celotni župniji opogumimo in edinstveno poslikavo rešimo pred zanesljivim propadom. Prostovoljni dar za obnovo lahko nakažete na župnijski TRR, s pripisom “za obnovo freske v Tomaju”. Hvaležni bomo za vaš dar.

Trenutno stanje poslikave si lahko ogledate na priloženi fotografiji na dan 27.maja 2017.

Restavratorski center nam je poslal ponudbo za restavriranje te poslikave. Ocena njihovega dela je tukaj. Hvaležni smo Občini Sežana, ki nam je za ta dela prispevala cca. 3000€. S posebnim pismom vas bomo zaprosili, da prispevate tudi vaščani za to obnovo v cerkvi, ki je naš dragoceni biser. Zavedam se, da nismo ravno velika skupnost, v Tomaju število prebivalcev ne presega številke 400, cela župnija pa ima okrog 1700 prebivalcev. Župnijska cerkev sv. Petra in Pavla je središče župnije in zato tudi skrb vseh v župniji, ki se zavedamo, da bo le z našo skupno zavzetostjo za ohranitev kulturnih spomenikov lahko primerno vzdrževala tisto, kar je zapuščina naših prednikov.

V okviru praznovanja 700-letnice župnije Tomaj, smo imeli vrsto prireditev. Obeležili smo jo z izdajo knjige, predavanji in blagoslovom naši del, 26. junija 2016. Ob tej prilkiki je g. škof dr. Jurij Bizjak blagoslovil tudi popolnoma obnovljene orgle, ki so zasluga župnika in dekana v Tomaju g. msgr. ap. administratorja Albina Kjudra. Njegova zasluga so tudi poslikave Toneta Kralja v župnijski cerkvi. V naši galeriji si lahko ogledate video zapis predavanja nečaka g. Kjudra g. Ivana Tavčarja, pesnika in kulturnega delavca na Tržaškem. Kakšno je stanje naše župnijske cerkve imate v galeriji video zapis g. Dragotina Černeta.

Video zapis predavanja g. Ivana Tavčarja – povezava

Video zapis stanja župnijske cerkve – povezav

PREDLOG SANACIJE KULTURNIH SPOMENIKOV V VASI

Tako poteka restavriranje, počasi a zanesljivo

Na južni fasadi je zob časa odplaknil malto, kar je povzročilo zamakanje poslikave. Restavratorji bodo tudi to sanirali. Ogled slike TUKAJ.

OBVESTILO – Tečaj za predzakonce

Naslednji tečaj za predzakonce bo v jesenskem času  in  sicer v petek, 6.10., 13.10. in 20.10. ob 19h v župnišču v Tomaju.
Vsaj 10 dni se poprej prijavite na mail:gabrijelvidrih1@gmail.com ali ne tel. 041649617.
Dobili boste prijavnico za tečaj, ki jo izpolnjeno pošljete na isti mail.
Tečaj pripravljajo animatorji in traja približno dve šolski uri.

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA

28. NEDELJA MED LETOM

Prvo berilo: Bog vabi na gostijo in briše solze
Iz 25,6-10a

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Gospod nad vojskami bo na Síonski gori
pripravil vsem ljudstvom
gostijo s sočnimi jedmi,
gostijo z žlahtnimi vini,
s sočnimi in okusnimi jedmi,
s prečiščenimi žlahtnimi vini.
Na tej gori bo pretrgal zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva,
in pokrivalo, ki pokriva vse narode:
za vselej bo uničil smrt.
Gospod Bog bo obrisal solze z vseh obrazov
in z vse zemlje bo odstranil sramoto svojega ljudstva,
kajti Gospod je govóril.
Tisti dan bodo rekli:
»Glejte, to je naš Bog, čakali smo ga in nas je odrešil.
To je Gospod, ki smo ga čakali,
radujmo in veselimo se, da nas je odrešil.«
Kajti Gospodova roka bo počivala na tej gori.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 23,1-6 (R 6cd)

Odpev: V Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja.

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja. Odpev.

Vódi me po pravih stëzah zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, ker si ti ob meni,
tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo. Odpev.

Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna. Odpev.

Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja. Odpev.

Drugo berilo: Gospod daje apostolu moč
Flp 4,12-14.19-20

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljánom.

Bratje in sestre,
znam biti reven in znam biti v obilju.
Na vse mogoče sem se navadil:
biti sit in biti lačen, biti v obilju in biti v pomanjkanju.
Vse zmorem v njem, ki mi daje moč.
A kljub temu je bilo lepo, da ste mi pomagali v moji stiski.
Moj Bog  bogat, kakor je 
bo po svojem bogastvu v veličastvu potéšil
vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu.
Našemu Bogu in Očetu pa bodi slava na veke vekov.
Amen.

Božja beseda.

Aleluja prim. Ef 1,17-18

Aleluja. Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa
naj razsvetlí oči našega srca,
da bi vedeli, v kakšno upanje nas je poklical. Aleluja.

Evangelij: Vsi smo povabljeni na nebeško svatbo
Mt 22,1-14

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus spregovóril
velikim duhovnikom in starešinam ljudstva v prilikah:
»Nebeško kraljestvo je podobno kralju,
ki je prirédil svatbo svojemu sinu.
Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo,
vendar ti niso hoteli priti.
Znova je poslal druge služabnike, rekoč:
›Povejte povabljenim:
Glejte, pojedino sem pripravil.
Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno;
pridite na svatbo!‹
Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli:
eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji;
ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih sramotili in pobili.
Kralj se je tedaj razjézil in poslal svojo vojsko,
da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali.

Nato je rekel svojim služabnikom:
›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni.
Pojdite torej na križišča
in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹
Služabniki so odšli na potí
in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre,
in svatovska dvorana se je napolnila z gosti.
Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka,
ki ni imel oblečenega svatovskega oblačila.
Dejal mu je: ›Prijatelj, kako si prišel sem,
ko nimaš svatovskega oblačila?‹
Ta pa je molčal.
Tedaj je kralj rekel strežnikom:
›Zvežite mu noge in roke
in ga vrzíte ven v najglobljo temo.
Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹
Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih.«

To je Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Vsi smo povabljeni na nebeško svatbo
Mt 22,1-10

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus spregovóril
velikim duhovnikom in starešinam ljudstva v prilikah:
»Nebeško kraljestvo je podobno kralju,
ki je prirédil svatbo svojemu sinu.
Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo,
vendar ti niso hoteli priti.
Znova je poslal druge služabnike, rekoč:
›Povejte povabljenim:
Glejte, pojedino sem pripravil.
Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno;
pridite na svatbo!‹
Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli:
eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji;
ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih sramotili in pobili.
Kralj se je tedaj razjézil in poslal svojo vojsko,
da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali.

Nato je rekel svojim služabnikom:
›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni.
Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹
Služabniki so odšli na potí in zbrali vse, ki so jih našli,
hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti.«

To je Kristusov evangelij.