PREDLOG ČIŠČENJA UČILNIC

Starše lepo vabimo, da poskrbite za čistočo naših skupnih pastoralnih prostorov v župnišču. V tem smislu smo pripravili seznam, ki ga imate ko PREDLOG RAZPOREDA ČIŠČENJA V UČILNICI na razpolago. Razpored je… Read more »

Nedeljska božja beseda

Božja beseda za 34. NEDELJO MED LETOM – PRAZNIK KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA 1. berilo Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 34,11-12.15-17) Tako govorí Gospod Bog: »Glejte, jaz sam bom poskrbél… Read more »

Obnova naših spomenikov

Akcija “Obnove kulturnih spomenikov”, ki jih skupaj z Župnijo Tomaj, Kulturnim društvom in Vaško skupnostjo Tomaj z dovoljenjem Župnijskega gospodarskega sveta in Pastoralnega sveta vodi odbor za prostovoljne prispevke, poteka… Read more »