Poslikava Toneta Kralja, sanacija pilastrov in drugo

Župnijska tomajska cerkev sv. Petra in Pavla je ena izmed mnogih primorskih cerkva, ki se lahko pohvalijo s poslikavami Toneta Kralja. V vsaki cerkvi so poslikave nekaj izvirnega, z drugačno motiviko. V času nastajanja so poslikave doživljale različne komentarje, umetnik je pač presegal svoj čas in sporočilnost njegoveih umetnin je šele v današnjem času dobila svoj pravi pomen. Cerkev je tako svojevrstna galerija in govori tako preprostemu kot “učenemu” občudovalcu.

Žal je zob časa naredil svoje. Poslikave niso freske v pravem pomenu besede in zato toliko bolj izpostavljene vplivom vlage in ponekod tudi nepotrebnemu zamakanju zaradi slabih streh. Ena takih je tudi poslikava štev. EŠD 4071, ki nosi naslov “Družina pri večerni molitvi rožnega venca”. Potreben je strokoven restavratorski poseg. Zaprosili smo restavratorski center, ki nam je poslal ponudbo za potrebni poseg. Prav bi bilo, da se v Tomaju pa tudi v celotni župniji opogumimo in edinstveno poslikavo rešimo pred zanesljivim propadom. Prostovoljni dar za obnovo lahko nakažete na župnijski TRR, s pripisom “za obnovo freske v Tomaju”. Hvaležni bomo za vaš dar.

Trenutno stanje poslikave si lahko ogledate na priloženi fotografiji na dan 27.maja 2017.

Restavratorski center nam je poslal ponudbo za restavriranje te poslikave. Ocena njihovega dela je tukaj. Hvaležni smo Občini Sežana, ki nam je za ta dela prispevala cca. 3000€. S posebnim pismom vas bomo zaprosili, da prispevate tudi vaščani za to obnovo v cerkvi, ki je naš dragoceni biser. Zavedam se, da nismo ravno velika skupnost, v Tomaju število prebivalcev ne presega številke 400, cela župnija pa ima okrog 1700 prebivalcev. Župnijska cerkev sv. Petra in Pavla je središče župnije in zato tudi skrb vseh v župniji, ki se zavedamo, da bo le z našo skupno zavzetostjo za ohranitev kulturnih spomenikov lahko primerno vzdrževala tisto, kar je zapuščina naših predniki.

Poslikava po restavratorskih posegih

Na zgornji povezavi lahko vidite razliko med poškodovano poslikavo in obnovljeno in konzervirano poslikavo z dne 18/11/2017. Sledi mnenje strokovne službe ZVKDS iz Nove Gorice:

Spoštovani!

Sporočam, da sva si danes, 13. 11. 2017, z restavratorko Marto Bensa ogledali opravljena restavratorska dela na poslikavi Toneta in Mare Kralj v cerkvi sv. Petra in Pavla v Tomaju, in sicer na prizoru Kristus se prikaže družini pri molitvi rožnega venca. Kot odgovorni konservatorki potrjujeva, da so dela opravljena kvalitetno in v skladu s sodobnimi konservatorsko-restavratorskimi praksami.

Zahvaljujeva se vam za dobro sodelovanje in vam želiva veliko nadaljnjih uspešnih obnov.

Z lepimi pozdravi!

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Nova Gorica

Minka Osojnik
konservatorka
Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05/ 330 84 54
Mob: 051/ 246-610
E-pošta: minka.osojnik@zvkds.si
www.zvkds.si

V okviru praznovanja 700-letnice župnije Tomaj, smo imeli vrsto prireditev. Obeležili smo jo z izdajo knjige, predavanji in blagoslovom naši del, 26. junija 2016. Ob tej prilkiki je g. škof dr. Jurij Bizjak blagoslovil tudi popolnoma obnovljene orgle, ki so zasluga župnika in dekana v Tomaju g. msgr. ap. administratorja Albina Kjudra. Njegova zasluga so tudi poslikave Toneta Kralja v župnijski cerkvi. V naši galeriji si lahko ogledate video zapis predavanja nečaka g. Kjudra g. Ivana Tavčarja, pesnika in kulturnega delavca na Tržaškem. Kakšno je stanje naše župnijske cerkve imate v galeriji video zapis g. Dragotina Černeta.

Video zapis predavanja g. Ivana Tavčarja – povezava

Video zapis stanja župnijske cerkve – povezav

PREDLOG SANACIJE KULTURNIH SPOMENIKOV V VASI

Tako poteka restavriranje, počasi a zanesljivo

Na južni fasadi je zob časa odplaknil malto, kar je povzročilo zamakanje poslikave. Restavratorji bodo tudi to sanirali. Ogled slike TUKAJ. Zares lepo opravljeno delo na fasadi. Upamo lahko samo, da je to bil res vzrok zamakanja poslikave. Ogled slike TUKAJ. Občasno je potrebno tudi pokositi travo pod obzidjem in odstraniti smeti in plastiko, ki jih kdovekdo odlaga. Ogled slike imate TUKAJ. Tudi pilastri na obzidju bodo restavrirani. Pripravljen je že oder za prvi pilaster. Oglejte si panoramski pogled na cerkev in poodran pilaster TUKAJ.

Restavrator že pridno dela in levi pilaster dobiva novo podobo, drugi pa še čaka na “operacijo.

OBVESTILO – Tečaj za predzakonce

Tečaj za predzakonce v letu 2018:
1. termin: 2.,9.,16. in 23. marec 2018 ob 19h
2. termin:  5., 12., 19. IN 26. oktober 2018 ob 19h
Vsaj 10 dni se poprej prijavite na mail:gabrijelvidrih1@gmail.com ali ne tel. 041649617.
Dobili boste prijavnico za tečaj, ki jo izpolnjeno pošljete na isti mail.
Tečaj pripravljajo animatorji in traja približno dve šolski uri.

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA

2. POSTNA NEDELJA

Prvo berilo: Abraham opravi daritev v veri in upanju
1 Mz 22,1-2.9a.10-13.15-18

Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Tiste dni je Bog preskušal Abrahama.
Rekel mu je:
»Abraham!«
Odgovóril je:
»Tukaj sem.«
Pa je rekel:
»Vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, Izaka,
in pojdi v deželo Moríja!
Tam ga daruj v žgalno daritev na gori, ki ti jo bom pokazal!«

Prišla sta na kraj, o katerem mu je Bog rekel.
Tam je Abraham sezidal oltar in razložil drva.
Potem je Abraham stegnil svojo roko in zgrabil nož,
da bi zaklal svojega sina.
Tedaj mu je zaklical Gospodov angel iz nebes in rekel:
»Abraham, Abraham!«
Odgovóril je:
»Tukaj sem.«
In je rekel:
»Ne steguj svoje roke nad dečka in ne stôri mu ničesar,
kajti zdaj vem, da se bojiš Boga,
saj mi nisi odrekel svojega sina, svojega edinca.«
Abraham je povzdignil oči in pogledal,
in glej, za njim je bil oven, ki se je z rogovi zapletel v grmovje.
Abraham je torej šel in vzel ovna
in ga daroval v žgalno daritev namesto svojega sina.

Gospodov angel je drugič poklical Abrahama iz nebes
in rekel:
»Prisegel sem pri sebi, govorí Gospod:
Ker si to storil in nisi odrekel svojega sina, svojega edinca,
te bom zares obilno blagoslôvil
in silno namnóžil tvoje potomstvo,
kakor zvezde na nebu
in kakor pesek, ki je na morski obali.
Tvoji potomci bodo vzeli v posest vrata svojih sovražnikov
in s tvojimi potomci se bodo blagoslavljali vsi narodi na zemlji,
ker si poslušal moj glas.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 116,10.15-19(R 9)

Odpev: Hôdil bom pred Gospodom v deželi živih.

Veroval sem v Gospoda,
tudi ko sem govóril: »Zelo sem nesrečen.«
Dragocena je v očeh Gospodovih
smrt njegovih zvestih. Odpev.

O Gospod, zares sem tvoj služabnik,
tvoj služabnik sem, sin tvoje dékle.
Moje vezi si raztrgal, zato ti bom daroval zahvalno daritev,
klical bom ime Gospodovo. Odpev.

Svoje zaobljube Gospodu bom izpolnil
pred vsem njegovim ljudstvom,
v dvorih Gospodove hiše,
v tvoji sredi, Jeruzalem. Odpev.

Drugo berilo: Bog svojemu Sinu ni prizanesel
Rim 8,31b-34
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
če je Bog za nas, kdo je zoper nas?
On ni prizanesel lastnemu Sinu,
temveč ga je dal za nas vse.
Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podáril?
Kdo bo obtoževal Božje izvóljence? Bog, ki opravičuje?
Kdo bo obsojal? Kristus Jezus, ki je umrl,
še več, ki je vstal od mrtvih
in sedi na Božji desnici ter posreduje za nas?

Poslušali smo Božjo besedo.

Vrstica pred evangelijem Prim. Mt 17,5

Očetov glas se je zaslišal iz svetlega oblaka:
Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte.

Evangelij: Nebeški Oče razodene, da je Jezus njegov Sin
Mr 9,2-10

‡Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza
in jih same zase peljal na visoko goro.
Vpričo njih se je spreménil.
Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela,
da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu.
In prikazal se jim je Elija z Mojzesom
in pogovarjala sta se z Jezusom.
Oglásil se je Peter in rekel Jezusu:
»Učitelj, dobro je, da smo tukaj.
Postavimo tri šotore:
tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.«
Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili. Narédil se je oblak in jih obsenčil.
In iz oblaka se je zaslišal glas:
»Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!«
Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar več
razen Jezusa samega, ki je bil z njimi.
In medtem ko so šli z gore, jim je naróčil,
naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli,
dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih.
To besedo so ohranili zase in se med seboj spraševali,
kaj pomeni vstati od mrtvih.
To je Kristusov evangelij.