BIRMA 2018

Škof ordinarij je po cerkvenem pravu dolžan sam ali po namestnikih vsakih pet let opraviti vizitacijo vseh župnij v škofiji. Vsake 4 leta opravi t.i. kanonično vizitacijo župnije in ob tej priliki podeli zakrament sv. birme. V naši župniji Tomaj je to določeno za letošnje leto 2018. Kanonično vizitacijo bo. g. škof msgr. dr. Jurij Bizjak opravil v petek, 1. junija 2018 na začetku birmanske devetdnevnice. Najprej se bo posvetil župniku, pregledal župnijsko pisarno, matične knjige itd., obiskal cerkve v župniji, potem pa se bo ob 18h srečal z birmanci, starši botri. Ob 19h bo imel sv. mašo za župnijo, po maši pa srečanje z Gospodarskim in Pastoralnim svetom in drugimi župnikovimi sodelavci. V nedeljo, 10. junija ob 10h bo v župniji podelitev zakramenta sv. birme 14 birmancem iz naše župnije, Pliskovice, Avberja in Kazelj. Na to slovesnost ste vabljeni vsi župljani.

ORATORIJ 2018

Pozdravljeni ljubitelji oratorija. Tudi letos načrtujemo ORATORIJ, ki nosi naslov ENO JE POTREBNO. Animatorji se že pridno pripravljajo in vas vabijo, da se tega lepega dogodka tudi udeležite. Vabimo vse otroke,  predšolski in tja do konca osemletke. Vabimo tudi starše, da nam pomagajo s kakšnimi dobrotami, ki jih imajo naši otroci najraje. V zgibanki ki si jo lahko odprete TUKAJ, boste izvedeli še nekaj več. Potrebna je samo pripravljenost otrok na sodelovanje in vztrajanje do konca. Rok za prijavo je do 3. junija 2018. Začnemo 26. junija in zaključimo v soboto 30. junija s sv. mašo pri sv. Antonu. Da lahko prisluhnete himni, pa vključite povezavo TUKAJ.

 

Poslikava Toneta Kralja, sanacija pilastrov in drugo

Župnijska tomajska cerkev sv. Petra in Pavla je ena izmed mnogih primorskih cerkva, ki se lahko pohvalijo s poslikavami Toneta Kralja. V vsaki cerkvi so poslikave nekaj izvirnega, z drugačno motiviko. V času nastajanja so poslikave doživljale različne komentarje, umetnik je pač presegal svoj čas in sporočilnost njegoveih umetnin je šele v današnjem času dobila svoj pravi pomen. Cerkev je tako svojevrstna galerija in govori tako preprostemu kot “učenemu” občudovalcu.

Žal je zob časa naredil svoje. Poslikave niso freske v pravem pomenu besede in zato toliko bolj izpostavljene vplivom vlage in ponekod tudi nepotrebnemu zamakanju zaradi slabih streh. Ena takih je tudi poslikava štev. EŠD 4071, ki nosi naslov “Družina pri večerni molitvi rožnega venca”. Potreben je strokoven restavratorski poseg. Zaprosili smo restavratorski center, ki nam je poslal ponudbo za potrebni poseg. Prav bi bilo, da se v Tomaju pa tudi v celotni župniji opogumimo in edinstveno poslikavo rešimo pred zanesljivim propadom. Prostovoljni dar za obnovo lahko nakažete na župnijski TRR, s pripisom “za obnovo freske v Tomaju”. Hvaležni bomo za vaš dar.

Trenutno stanje poslikave si lahko ogledate na priloženi fotografiji na dan 27.maja 2017.

Restavratorski center nam je poslal ponudbo za restavriranje te poslikave. Ocena njihovega dela je tukaj. Hvaležni smo Občini Sežana, ki nam je za ta dela prispevala cca. 3000€. S posebnim pismom vas bomo zaprosili, da prispevate tudi vaščani za to obnovo v cerkvi, ki je naš dragoceni biser. Zavedam se, da nismo ravno velika skupnost, v Tomaju število prebivalcev ne presega številke 400, cela župnija pa ima okrog 1700 prebivalcev. Župnijska cerkev sv. Petra in Pavla je središče župnije in zato tudi skrb vseh v župniji, ki se zavedamo, da bo le z našo skupno zavzetostjo za ohranitev kulturnih spomenikov lahko primerno vzdrževala tisto, kar je zapuščina naših predniki.

Poslikava po restavratorskih posegih

Na zgornji povezavi lahko vidite razliko med poškodovano poslikavo in obnovljeno in konzervirano poslikavo z dne 18/11/2017. Sledi mnenje strokovne službe ZVKDS iz Nove Gorice:

Spoštovani!

Sporočam, da sva si danes, 13. 11. 2017, z restavratorko Marto Bensa ogledali opravljena restavratorska dela na poslikavi Toneta in Mare Kralj v cerkvi sv. Petra in Pavla v Tomaju, in sicer na prizoru Kristus se prikaže družini pri molitvi rožnega venca. Kot odgovorni konservatorki potrjujeva, da so dela opravljena kvalitetno in v skladu s sodobnimi konservatorsko-restavratorskimi praksami.

Zahvaljujeva se vam za dobro sodelovanje in vam želiva veliko nadaljnjih uspešnih obnov.

Z lepimi pozdravi!

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Nova Gorica

Minka Osojnik
konservatorka
Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05/ 330 84 54
Mob: 051/ 246-610
E-pošta: minka.osojnik@zvkds.si
www.zvkds.si

V okviru praznovanja 700-letnice župnije Tomaj, smo imeli vrsto prireditev. Obeležili smo jo z izdajo knjige, predavanji in blagoslovom naši del, 26. junija 2016. Ob tej prilkiki je g. škof dr. Jurij Bizjak blagoslovil tudi popolnoma obnovljene orgle, ki so zasluga župnika in dekana v Tomaju g. msgr. ap. administratorja Albina Kjudra. Njegova zasluga so tudi poslikave Toneta Kralja v župnijski cerkvi. V naši galeriji si lahko ogledate video zapis predavanja nečaka g. Kjudra g. Ivana Tavčarja, pesnika in kulturnega delavca na Tržaškem. Kakšno je stanje naše župnijske cerkve imate v galeriji video zapis g. Dragotina Černeta.

Video zapis predavanja g. Ivana Tavčarja – povezava

Video zapis stanja župnijske cerkve – povezav

PREDLOG SANACIJE KULTURNIH SPOMENIKOV V VASI

Tako poteka restavriranje, počasi a zanesljivo

Na južni fasadi je zob časa odplaknil malto, kar je povzročilo zamakanje poslikave. Restavratorji bodo tudi to sanirali. Ogled slike TUKAJ. Zares lepo opravljeno delo na fasadi. Upamo lahko samo, da je to bil res vzrok zamakanja poslikave. Ogled slike TUKAJ. Občasno je potrebno tudi pokositi travo pod obzidjem in odstraniti smeti in plastiko, ki jih kdovekdo odlaga. Ogled slike imate TUKAJ. Tudi pilastri na obzidju bodo restavrirani. Pripravljen je že oder za prvi pilaster. Oglejte si panoramski pogled na cerkev in poodran pilaster TUKAJ.

Restavrator že pridno dela in levi pilaster dobiva novo podobo, drugi pa še čaka na “operacijo.

OBVESTILO – Tečaj za predzakonce

Tečaj za predzakonce v letu 2018:
1. termin: 2.,9.,16. in 23. marec 2018 ob 19h
2. termin:  5., 12., 19. IN 26. oktober 2018 ob 19h
Vsaj 10 dni se poprej prijavite na mail:gabrijelvidrih1@gmail.com ali ne tel. 041649617.
Dobili boste prijavnico za tečaj, ki jo izpolnjeno pošljete na isti mail.
Tečaj pripravljajo animatorji in traja približno dve šolski uri.

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA

BINKOŠTNA NEDELJA

Prvo berilo: Napolnjeni s Svetim Duhom so vsi začeli govoriti
Apd 2,1-11

Berilo iz Apostolskih del.

Ko je prišel binkoštni dan,
so bili vsi zbrani na istem kraju.
Nenadoma je nastal z neba šum,
kot bi se bližal silovit vihar,
in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali.
Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili,
in nad vsakim je obstal po eden.
Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom
in začeli so govoriti v tujih jezikih,
kakor jim je Duh dajal izgovarjati.
V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje,
pobožni možje iz vseh narodov pod nebom.
Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi.
Vsi so bili vsi iz sebe,
ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku.
Strmeli so, se čudili in govorili:
»Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci?
Kako, da jih slišimo vsak v svojem maternem jeziku?
Parti, Médijci in Elámci
in tisti, ki prebivamo v Mezopotámiji,
Judeji in Kapadókiji, v Póntu in Aziji,
v Frígiji in Pamfíliji, v Egiptu
in v libijskih krajih blizu Ciréne,
in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj,
Judje in spreobrnjenci, Krečáni in Arabci – vsi jih slišimo,
kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!«

To je Božja beseda.
Spev z odpevom
Ps 104,1.24ac.29-31.34 (R prim. 30)

Odpev: Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.
ali: Aleluja.

Slávi, moja duša, Gospoda.
Gospod, moj Bog, zelo si velik, veličastvo in sijaj si oblekel.
O Gospod, kako številna so tvoja dela,
zemlja je polna bitij, ki si jih ustvaril. Odpev.

Če skriješ svoje obličje, se prestrašijo.
Ko jim vzameš dih, preminejo in se v svoj prah povrnejo.
Ko pa pošlješ svoj dih, so ustvarjena,
in prenoviš obličje zemlje. Odpev.

Gospodova slava naj traja na veke,
Gospod naj se veseli nad svojimi deli.
Naj mu bo prijetna moja pesem,
veselíl se bom v Gospodu. Odpev.

Drugo berilo: Sadovi Duha
Gal 5,16-25

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom.

Bratje in sestre,
živíte v Duhu in nikar ne strezite poželenju mesa.
Kajti meso si želi, kar je zoper Duha, Duh pa, kar je zoper meso.
Ta dva si namreč nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar hočete.
Toda če se daste voditi Duhu, niste pod postavo.
Sicer pa so dela mesa očitna.
To so: nečistovanje, nesramnost, razuzdanost,
malikovanje, čaranje, sovraštva, prepirljivost, ljubosumnost,
jeze, častihlepnosti, razprtije, strankarstva,
nevoščljivosti, pijančevanja, žretja in kar je še takega.
Glede tega vas vnaprej opominjam, kakor sem vas že opomnil:
tisti, ki počenjajo takšne stvari,
ne bodo podedovali Božjega kraljestva.
Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost,
blágost, dobrotljívost, zvestoba,
krotkost, samoobvladanje.
Zoper te stvari ni postave.
Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu,
so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred.
Če živimo po Duhu, tudi delajmo po Duhu.
Poslušali smo Božjo besedo. Pesem slednica Pridi, pridi, Sveti Duh, iz nebes na nas razlij svoje lúči svetli sij!

Pridi, oče revežem,
ki deliš darove vsem,
pridi, srcem svetla luč!

Ti olajšaš nam bridkost,
ti si dušam sladki gost,
ti jih sládko poživiš.

V hudem trudu si nam mir,
v vročem dnevu hladen vir
in tolažba v žalosti.

O, ti luč preblažena,
daj, razsvetli srca vsa
zvestih svojih vernikov.

Saj brez tvoje milosti
človek poln je bednosti,
krivdi ne izógne se.

Duši madeže izmij,
kar je súho, spet zalij
in ozdrávi rane vse!

Upogni, kar upira se,
vse ogrej, kar mrzlo je,
vôdi vse, ki so zašli.

In sedméro vlij darov
v duše svojih vernikov,
saj ti v vsem zaupajo.

Za krepost plačilo daj,
srečno smrt in sveti raj,
v njem veselje vekomaj.

Aleluja

Aleluja.Pridi Sveti Duh! Napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni! Aleluja.

Evangelij: Duh resnice vas bo vodil v vso resnico
Jn 15,26-27; 16,12-15

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Ko pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta,
Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni;
in tudi vi pričujete, ker ste od začetka z menoj.
Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega ne bi prenesli.
Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico,
ker ne bo govóril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal,
in oznanjal vam bo prihodnje reči.
Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal.
Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel:
Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.«
Kristusov evangelij.