Obnova zakristije v Kazljah

Farani v Kazljah, ki je sedaj podružnica Župnije Tomaj, zelo lepo skrbijo za urejenost svoje cerkve sv. Lovrenca. Pred leti je bila cerkev popolnoma prenovljena s sredstvi vaščanov. V lanskem letu so obnovili prezbiterij, star omet nadomestili z posebnim ometom, ki preprečuje kapilarni vlagi svoje uničujoče delo. Podobno je mojster restavrator g. Uroš Obleščak v letošnjem poletju po isti metodi saniral omet v zakristiji. Prenovo si lahko ogledate v spodnjih slikah.

 

Vogalni kamni so bili doslej prekriti z malto, ta je sedaj odstranjena in na sliki lepo vidimo ohranjene vogalnike. Cena restavriranja je po predračunu 1.592€, sredstva so prispevali verniki z nedeljskimi darovi.

Obnova porušenega zidu v Britofu

Veselili smo se obnove poslikave v župnijski cerkvi, pa so nam naravne sile naredile še eno škodo. Tokrat  nas čaka obnova porušenega zidu pod cerkvijo Matere Božje v Britofu. Ponovno ste naprošeni, da prijazno sprejmete naše prostovoljce, ki vas bodo zaprosili po vaših domovih za denarno pomoč za sanacijo tega zidu in hkrati tudi za nadaljevanje naše akcije “obnove kulturnih spomenikov v vasi”, kot je bilo nakazano na predstavitvenem srečanju v vaškem domu. Prostovoljci vam bodo predstavili naša pričakovanja. Projekt je zastavljen skupaj s Kulturnim društvom Tomaj in Župnijo Tomaj. Spodnja slika predstavljasedanje stanje zidu.

 

 

Poslikava Toneta Kralja, sanacija pilastrov in drugo

Župnijska tomajska cerkev sv. Petra in Pavla je ena izmed mnogih primorskih cerkva, ki se lahko pohvalijo s poslikavami Toneta Kralja. V vsaki cerkvi so poslikave nekaj izvirnega, z drugačno motiviko. V času nastajanja so poslikave doživljale različne komentarje, umetnik je pač presegal svoj čas in sporočilnost njegoveih umetnin je šele v današnjem času dobila svoj pravi pomen. Cerkev je tako svojevrstna galerija in govori tako preprostemu kot “učenemu” občudovalcu.

Žal je zob časa naredil svoje. Poslikave niso freske v pravem pomenu besede in zato toliko bolj izpostavljene vplivom vlage in ponekod tudi nepotrebnemu zamakanju zaradi slabih streh. Ena takih je tudi poslikava štev. EŠD 4071, ki nosi naslov “Družina pri večerni molitvi rožnega venca”. Potreben je strokoven restavratorski poseg. Zaprosili smo restavratorski center, ki nam je poslal ponudbo za potrebni poseg. Prav bi bilo, da se v Tomaju pa tudi v celotni župniji opogumimo in edinstveno poslikavo rešimo pred zanesljivim propadom. Prostovoljni dar za obnovo lahko nakažete na župnijski TRR, s pripisom “za obnovo freske v Tomaju”. Hvaležni bomo za vaš dar.

Trenutno stanje poslikave si lahko ogledate na priloženi fotografiji na dan 27.maja 2017.

Restavratorski center nam je poslal ponudbo za restavriranje te poslikave. Ocena njihovega dela je tukaj. Hvaležni smo Občini Sežana, ki nam je za ta dela prispevala cca. 3000€. S posebnim pismom vas bomo zaprosili, da prispevate tudi vaščani za to obnovo v cerkvi, ki je naš dragoceni biser. Zavedam se, da nismo ravno velika skupnost, v Tomaju število prebivalcev ne presega številke 400, cela župnija pa ima okrog 1700 prebivalcev. Župnijska cerkev sv. Petra in Pavla je središče župnije in zato tudi skrb vseh v župniji, ki se zavedamo, da bo le z našo skupno zavzetostjo za ohranitev kulturnih spomenikov lahko primerno vzdrževala tisto, kar je zapuščina naših predniki.

Poslikava po restavratorskih posegih

Na zgornji povezavi lahko vidite razliko med poškodovano poslikavo in obnovljeno in konzervirano poslikavo z dne 18/11/2017. Sledi mnenje strokovne službe ZVKDS iz Nove Gorice:

Spoštovani!

Sporočam, da sva si danes, 13. 11. 2017, z restavratorko Marto Bensa ogledali opravljena restavratorska dela na poslikavi Toneta in Mare Kralj v cerkvi sv. Petra in Pavla v Tomaju, in sicer na prizoru Kristus se prikaže družini pri molitvi rožnega venca. Kot odgovorni konservatorki potrjujeva, da so dela opravljena kvalitetno in v skladu s sodobnimi konservatorsko-restavratorskimi praksami.

Zahvaljujeva se vam za dobro sodelovanje in vam želiva veliko nadaljnjih uspešnih obnov.

Z lepimi pozdravi!

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Nova Gorica

Minka Osojnik
konservatorka
Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05/ 330 84 54
Mob: 051/ 246-610
E-pošta: minka.osojnik@zvkds.si
www.zvkds.si

V okviru praznovanja 700-letnice župnije Tomaj, smo imeli vrsto prireditev. Obeležili smo jo z izdajo knjige, predavanji in blagoslovom naši del, 26. junija 2016. Ob tej prilkiki je g. škof dr. Jurij Bizjak blagoslovil tudi popolnoma obnovljene orgle, ki so zasluga župnika in dekana v Tomaju g. msgr. ap. administratorja Albina Kjudra. Njegova zasluga so tudi poslikave Toneta Kralja v župnijski cerkvi. V naši galeriji si lahko ogledate video zapis predavanja nečaka g. Kjudra g. Ivana Tavčarja, pesnika in kulturnega delavca na Tržaškem. Kakšno je stanje naše župnijske cerkve imate v galeriji video zapis g. Dragotina Černeta.

Video zapis predavanja g. Ivana Tavčarja – povezava

Video zapis stanja župnijske cerkve – povezav

PREDLOG SANACIJE KULTURNIH SPOMENIKOV V VASI

Tako poteka restavriranje, počasi a zanesljivo

Na južni fasadi je zob časa odplaknil malto, kar je povzročilo zamakanje poslikave. Restavratorji bodo tudi to sanirali. Ogled slike TUKAJ. Zares lepo opravljeno delo na fasadi. Upamo lahko samo, da je to bil res vzrok zamakanja poslikave. Ogled slike TUKAJ. Občasno je potrebno tudi pokositi travo pod obzidjem in odstraniti smeti in plastiko, ki jih kdovekdo odlaga. Ogled slike imate TUKAJ. Tudi pilastri na obzidju bodo restavrirani. Pripravljen je že oder za prvi pilaster. Oglejte si panoramski pogled na cerkev in poodran pilaster TUKAJ.

Restavrator že pridno dela in levi pilaster dobiva novo podobo, drugi pa še čaka na “operacijo.

OBVESTILO – Tečaj za predzakonce

Tečaj za predzakonce v letu 2018:
1. termin: 2.,9.,16. in 23. marec 2018 ob 19h
2. termin:  5., 12., 19. IN 26. oktober 2018 ob 19h
Vsaj 10 dni se poprej prijavite na mail:gabrijelvidrih1@gmail.com ali ne tel. 041649617.
Dobili boste prijavnico za tečaj, ki jo izpolnjeno pošljete na isti mail.
Tečaj pripravljajo animatorji in traja približno dve šolski uri.

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA

19 NEDELJA MED LETOM 2018 B

Prvo berilo: Bog povabi Elija na svojo sveto goro
1 Kr 19,9a.11-13

Berilo iz prve knjige kraljev.

Tiste dni je prišel Elija do božje gore Hóreba
in je tam prenočil v votlini.
In glej, prišla mu je Gospodova beseda, rekoč:
»Pojdi ven in se postavi na gori pred Gospoda.«
In glej, Gospod je šel mimo,
velik in silen vihar, ki kruši gore in lomi skale,
je bil pred Gospodom;
a Gospod ni bil v viharju.
Za viharjem je bil potres;
a Gospod ni bil v potrésu.
In za potresom ogenj;
a Gospod ni bil v ognju.
Za ognjem glas rahlega šepéta.
Ko je Elija to slišal, si je s plaščem zagrnil obraz,
šel ven in obstal pri vhodu v votlino.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 85,9-14 (R 8a)

Odpev: Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto!

Poslušam, kaj govorí Gospod Bog svojemu ljudstvu:
o miru govorí svojim zvestim.
Zares, blizu je njegova rešitev za tiste, ki se ga bojijo,
in slava bo prebivala v naši deželi. Odpev.

Dobrota in zvestoba se bosta srečali,
pravičnost in mir se bosta poljubila.
Iz zemlje bo pognala zvestoba,
z neba se bo sklonila pravičnost. Odpev.

Gospod nam bo izkazal dobroto,
naša dežela bo dajala obilen pridelek.
Pred njim bo šla pravičnost
in utirala pot njegovim korakom. Odpev.

Drugo berilo: Velikodušnost do bratov
Rim 9,1-5

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
govorim resnico v Kristusu, ne lažem,
moja vest mi je priča v Svetem Duhu:
v svojem srcu nosim veliko žalost in nenehno bolečino.
Kajti žęlel bi biti sam preklet in ločen od Kristusa
v prid svojim bratom, ki so moji rojaki po mesu.
Oni so Izraelci.
Njim pripadajo posinóvljenje in slava,
zaveze in zakonodaja, bogoslužje in obljube;
njihovi so očaki in iz njih po mesu izhaja Kristus, Bog,
ki je nad vsem, slavljen na veke, amen.
Božja beseda.

Aleluja Ps 130,5

Aleluja. Upam v Gospoda,
čakam na njegovo besedo. Aleluja.

Evangelij: Jezus vabi Petra k sebi
Mt 14,22-33

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Ko se je množica nasitila,
je Jezus takoj naročil učencem,
da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran;
sam naj bi medtem odpústil množice.
In ko je množice odpústil,
je šel na goro, da bi na samem molil.
Ko se je zvečerilo, je bil tam sam.
Čoln pa se je medtem oddáljil že precej stadijev od brega.
Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter.
Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim.
Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru,
so se vznemirili in rekli:
»Prikazen je.«
Od strahu so zavpili.
Jezus pa jim je takoj rekel:
»Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!«
Peter mu je odgovóril in rekel:
»Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.«
On mu je dejal: »Pridi!«
In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu.
Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal.
Začel se je potapljati in je zavpil:
»Gospod, reši me!«
Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal:
»Malovernež, zakaj si podvómil?«
In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal.
Oni pa, ki so bili v čolnu,
so se mu poklonili do tal in rekli:
»Resnično, ti si Božji Sin.«
To je Kristusov evangelij.