Poslikava Toneta Kralja, sanacija pilastrov in drugo

Župnijska tomajska cerkev sv. Petra in Pavla je ena izmed mnogih primorskih cerkva, ki se lahko pohvalijo s poslikavami Toneta Kralja. V vsaki cerkvi so poslikave nekaj izvirnega, z drugačno motiviko. V času nastajanja so poslikave doživljale različne komentarje, umetnik je pač presegal svoj čas in sporočilnost njegoveih umetnin je šele v današnjem času dobila svoj pravi pomen. Cerkev je tako svojevrstna galerija in govori tako preprostemu kot “učenemu” občudovalcu.

Žal je zob časa naredil svoje. Poslikave niso freske v pravem pomenu besede in zato toliko bolj izpostavljene vplivom vlage in ponekod tudi nepotrebnemu zamakanju zaradi slabih streh. Ena takih je tudi poslikava štev. EŠD 4071, ki nosi naslov “Družina pri večerni molitvi rožnega venca”. Potreben je strokoven restavratorski poseg. Zaprosili smo restavratorski center, ki nam je poslal ponudbo za potrebni poseg. Prav bi bilo, da se v Tomaju pa tudi v celotni župniji opogumimo in edinstveno poslikavo rešimo pred zanesljivim propadom. Prostovoljni dar za obnovo lahko nakažete na župnijski TRR, s pripisom “za obnovo freske v Tomaju”. Hvaležni bomo za vaš dar.

Trenutno stanje poslikave si lahko ogledate na priloženi fotografiji na dan 27.maja 2017.

Restavratorski center nam je poslal ponudbo za restavriranje te poslikave. Ocena njihovega dela je tukaj. Hvaležni smo Občini Sežana, ki nam je za ta dela prispevala cca. 3000€. S posebnim pismom vas bomo zaprosili, da prispevate tudi vaščani za to obnovo v cerkvi, ki je naš dragoceni biser. Zavedam se, da nismo ravno velika skupnost, v Tomaju število prebivalcev ne presega številke 400, cela župnija pa ima okrog 1700 prebivalcev. Župnijska cerkev sv. Petra in Pavla je središče župnije in zato tudi skrb vseh v župniji, ki se zavedamo, da bo le z našo skupno zavzetostjo za ohranitev kulturnih spomenikov lahko primerno vzdrževala tisto, kar je zapuščina naših predniki.

Poslikava po restavratorskih posegih

Na zgornji povezavi lahko vidite razliko med poškodovano poslikavo in obnovljeno in konzervirano poslikavo z dne 18/11/2017. Sledi mnenje strokovne službe ZVKDS iz Nove Gorice:

Spoštovani!

Sporočam, da sva si danes, 13. 11. 2017, z restavratorko Marto Bensa ogledali opravljena restavratorska dela na poslikavi Toneta in Mare Kralj v cerkvi sv. Petra in Pavla v Tomaju, in sicer na prizoru Kristus se prikaže družini pri molitvi rožnega venca. Kot odgovorni konservatorki potrjujeva, da so dela opravljena kvalitetno in v skladu s sodobnimi konservatorsko-restavratorskimi praksami.

Zahvaljujeva se vam za dobro sodelovanje in vam želiva veliko nadaljnjih uspešnih obnov.

Z lepimi pozdravi!

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Nova Gorica

Minka Osojnik
konservatorka
Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05/ 330 84 54
Mob: 051/ 246-610
E-pošta: minka.osojnik@zvkds.si
www.zvkds.si

V okviru praznovanja 700-letnice župnije Tomaj, smo imeli vrsto prireditev. Obeležili smo jo z izdajo knjige, predavanji in blagoslovom naši del, 26. junija 2016. Ob tej prilkiki je g. škof dr. Jurij Bizjak blagoslovil tudi popolnoma obnovljene orgle, ki so zasluga župnika in dekana v Tomaju g. msgr. ap. administratorja Albina Kjudra. Njegova zasluga so tudi poslikave Toneta Kralja v župnijski cerkvi. V naši galeriji si lahko ogledate video zapis predavanja nečaka g. Kjudra g. Ivana Tavčarja, pesnika in kulturnega delavca na Tržaškem. Kakšno je stanje naše župnijske cerkve imate v galeriji video zapis g. Dragotina Černeta.

Video zapis predavanja g. Ivana Tavčarja – povezava

Video zapis stanja župnijske cerkve – povezav

PREDLOG SANACIJE KULTURNIH SPOMENIKOV V VASI

Tako poteka restavriranje, počasi a zanesljivo

Na južni fasadi je zob časa odplaknil malto, kar je povzročilo zamakanje poslikave. Restavratorji bodo tudi to sanirali. Ogled slike TUKAJ. Zares lepo opravljeno delo na fasadi. Upamo lahko samo, da je to bil res vzrok zamakanja poslikave. Ogled slike TUKAJ. Občasno je potrebno tudi pokositi travo pod obzidjem in odstraniti smeti in plastiko, ki jih kdovekdo odlaga. Ogled slike imate TUKAJ. Tudi pilastri na obzidju bodo restavrirani. Pripravljen je že oder za prvi pilaster. Oglejte si panoramski pogled na cerkev in poodran pilaster TUKAJ.

Restavrator že pridno dela in levi pilaster dobiva novo podobo, drugi pa še čaka na “operacijo.

OBVESTILO – Tečaj za predzakonce

Tečaj za predzakonce v letu 2018:
1. termin: 2.,9.,16. in 23. marec 2018 ob 19h
2. termin:  5., 12., 19. IN 26. oktober 2018 ob 19h
Vsaj 10 dni se poprej prijavite na mail:gabrijelvidrih1@gmail.com ali ne tel. 041649617.
Dobili boste prijavnico za tečaj, ki jo izpolnjeno pošljete na isti mail.
Tečaj pripravljajo animatorji in traja približno dve šolski uri.

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA

2 ADVENTNA NEDELJA 2017 B

Prvo berilo: Pripravimo pot Gospodu
Iz 40,1-5.9-11

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

»Tolažíte, tolažíte moje ljudstvo,«
govorí vaš Bog.
»Govoríte hčeri jeruzalemski na srce in ji kličite,
da je njena tlaka dokončana,
da je njena krivda poravnana,
ker je prejela iz Gospodove roke
dvojno kazen za vse svoje grehe.«
Glas kliče: »V puščavi pripravite pot Gospodu,
zravnajte v pustinji cesto našemu Bogu!
Vsaka dolina naj se dvigne
in vsak hrib in grič naj se poniža.
Kar je vijugasto, naj bo ravno,
in grebeni naj bodo ravnina.
Razodelo se bo Gospodovo veličastvo
in videlo ga bo naenkrat vse človeštvo,
kajti Gospodova usta so govorila.«
Povzpni se na visoko goro, znanilec veselja, Sion,
močnó povzdigni svoj glas, znanilec veselja, Jeruzalem,
povzdigni ga, ne boj se!
Povej Judovim mestom: »Glejte, vaš Bog!
Glejte, Gospod Bog prihaja z močjo,
njegova roka vlada zanj.
Glejte, njegovo plačilo je z njim,
njegovo povračilo pred njim.
Svojo čredo pase kakor pastir,
jo zbira s svojo roko,
jagnjeta nosi v svojem naročju,
počasi vodi doječe.«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 85,9-14(R 8)

Odpev: Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto!

Poslušam, kaj govorí Gospod Bog svojemu ljudstvu:
o miru govorí svojim zvestim.
Zares, blizu je njegova rešitev za tiste, ki se ga bojijo,
in slava bo prebivala v naši deželi. Odpev.

Dobróta in zvestôba se bosta srečali,
pravičnost in mir se bosta poljubila.
Iz zemlje bo pognala zvestoba,
z neba se bo sklonila pravičnost. Odpev.

Gospod nam bo izkazal dobroto,
naša dežela bo dajala obilen pridelek.
Pred njim bo šla pravičnost
in utirala pot njegovim korakom. Odpev.

Drugo berilo: Pričakujemo nova nebesa in novo zemljo
2 Pt 3,8-14

Berilo iz drugega pisma apostola Petra.

Tega, ljubi, ne smete prezreti:
pred Gospodom je en dan kakor tisoč let
in tisoč let kakor en dan.
Gospod ne odlaša glede obljube,
kakor nekateri mislijo, da je to odlašanje.
Ne, le potrpežljiv je z vami, ker noče, da bi se kdo pogubil,
temveč da bi vsi dosegli spreobrnjenje.
Prišel pa bo Gospodov dan kakor tat.
Tedaj bo nebo s hrumom prešló,
prvine se bodo v ognju razkrojile,
zemlja in dela na njej pa bodo razkrita.
Kako prav je torej, da živite sveto in res pobožno,
če se bo vse to razkrojilo,
da čakate in pospešujete prihod Božjega dne,
zaradi katerega bo nebo zaplamenelo in prešlo
in se bodo razžarjene prvine topile.
Mi pa po njegovi obljubi pričakujemo
nova nebesa in novo zemljo, v katerih biva pravičnost.
Ljubi, ker to pričakujete, se potrudíte,
da vas najde v miru brez madeža in brez graje.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja Lk 3,4.6

Aleluja. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!
In vse človeštvo bo videlo, kako naš Bog rešuje. Aleluja.

Evangelij: Izravnajmo steze za Gospoda
Mr 1,1-8

‡ Iz svetega evangelija po Marku.

Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina;
kakor je zapisano pri preroku Izaíju:
»Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem,
ki bo pripravil tvojo pot.
Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!«
Tako je nastópil Janez Krstnik v puščavi
in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov.
K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani.
Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe.
Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij.
Jedel je kobilice in divji med.
Oznanjal je:
»Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden,
da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal.
Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.«

Kristusov evangelij.