Obnova naših spomenikov

Akcija “Obnove kulturnih spomenikov”, ki jih skupaj z Župnijo Tomaj, Kulturnim društvom in Vaško skupnostjo Tomaj z dovoljenjem Župnijskega gospodarskega sveta in Pastoralnega sveta vodi odbor za prostovoljne prispevke, poteka tudi v letošnjem letu 2018. Vabljeni vsi župljani, ker akcija vključuje tudi dela v župnijski cerkvi in se konkretno lahko namenijo posameznim projektom, ki so predvideni: župnijska cerkev, cerkev v Britofu (tu je prvenstveno obnova podpornega zidu), sanacija strehe na župnijski cerkvi, obnova fresk in drugo, kar je navedeno v programu. Program obnove v leu 2018/19 je prikazan na spodnji povezavi in ga boste prejeli ob obisku naših prostovoljcev tako kot v lanskem letu. Poročilo je dopolnitev poročila iz lanskega leta. Iskrena hvala za vašo darežljivost.

Prva fotografija levo: stanje obnove zidu 19.10.2018. Na desni fotografiji: Tomajski možje in fantje odstranjujejo bršljan  z zidu pod Britofom (20.10.2018)

Poročilo je TUKAJ

Slavilna skupina iz Šmarji v Tomaju

V nedeljo, 14.10. smo imeli pri župnijski maši v Tomaju v gosteh slavilno skupino iz Šmarji pri Kopru. Sodelovala je bend skupina “Žavbi brothers” (8 fantov + oče in mama) in njihovi prijatelji. Hvala vam iz srca. Nam, ki smo se te sv.maše udeležili ste obogatili nedeljsko slavje, oživili vero in olepšali dan.

KATEHUMENAT V DEKANIJI

Vabljeni na katehumenat 2018/19. Katehumenat je namenjen osebam, ki niso prejele zakramentov uvajanja (krst, obhajilo, birma), pa želijo prejeti te zakramente, ali pa tiste, ki ste bili krščeni pa vam niso nudili možnosti za spoznavanje katoliške vere. V priloženem OBVESTILU vas vabimo, da se te priprave na prejem zakramentov udeležite v župnišču v Sežani.

PRIREDITEV ob 100-letnici konca 1.svetovne vojne

Na “brjaču” pred župniščem v Tomaju smo imeli v nedeljo 9/9/2018 ob 19.30 v gosteh SKD Hrast iz Doberdoba, ki so nam pripravili večer poezije in glasbe ob 100 letnici konca 1. svetovne vojne 1918-2018. Pester program, ki nas je s pesmijo, glasbo in recitacijo popeljal z umetniško govorico v čase, ko se je odvijala krvava drama trpljenja tudi na našem slovenskem ozemlju. Celoten program si lahko ogledate TUKAJ.

Ogledate si lahko tudi spodnji posnetek celotnega koncerta. Videozapis nam je pripravil g. Dragotin Černe.

VEROUK 2018/2019

Letošnje veroučno leto začenjamo v ponedeljek, 17.septembra. Ker se moramo ravnati po načelih GDPR, morate starši izpolniti t.i. VPISNICO za verouk. Izpolnjeno in podpisano vpisnico prinesete na srečanja v tednu po 9.septembru ali ob drugi priliki. Na drugi strani vpisnice so navedene spodbude za lepše sodelovanje pri katehezi. Vpisnica je v pdf formatu TUKAJ.

Začasni urnik verouka ja objavljen v OZNANILIH.

Obnova zakristije v Kazljah

Farani v Kazljah, ki je sedaj podružnica Župnije Tomaj, zelo lepo skrbijo za urejenost svoje cerkve sv. Lovrenca. Pred leti je bila cerkev popolnoma prenovljena s sredstvi vaščanov. V lanskem letu so obnovili prezbiterij, star omet nadomestili z posebnim ometom, ki preprečuje kapilarni vlagi svoje uničujoče delo. Podobno je mojster restavrator g. Uroš Obleščak v letošnjem poletju po isti metodi saniral omet v zakristiji. Prenovo si lahko ogledate v spodnjih slikah.

 

Vogalni kamni so bili doslej prekriti z malto, ta je sedaj odstranjena in na sliki lepo vidimo ohranjene vogalnike. Cena restavriranja je po predračunu 1.592€, sredstva so prispevali verniki z nedeljskimi darovi.

Obnova porušenega zidu v Britofu

Veselili smo se obnove poslikave v župnijski cerkvi, pa so nam naravne sile naredile še eno škodo. Tokrat  nas čaka obnova porušenega zidu pod cerkvijo Matere Božje v Britofu. Ponovno ste naprošeni, da prijazno sprejmete naše prostovoljce, ki vas bodo zaprosili po vaših domovih za denarno pomoč za sanacijo tega zidu in hkrati tudi za nadaljevanje naše akcije “obnove kulturnih spomenikov v vasi”, kot je bilo nakazano na predstavitvenem srečanju v vaškem domu. Prostovoljci vam bodo predstavili naša pričakovanja. Projekt je zastavljen skupaj s Kulturnim društvom Tomaj in Župnijo Tomaj. Spodnja slika predstavljasedanje stanje zidu.

8.10.2018 so mojstri pričeli z dolgo pričakovano obnovo zidu. Najprej bodo sanirali porušeni deli, potem pa nadaljevali z sanacijo na levi strani kot vidite na zgornji sliki. Spodnja slika pa prikazuje začeta dela obnove.

 

 

Poslikava Toneta Kralja, sanacija pilastrov in drugo

Župnijska tomajska cerkev sv. Petra in Pavla je ena izmed mnogih primorskih cerkva, ki se lahko pohvalijo s poslikavami Toneta Kralja. V vsaki cerkvi so poslikave nekaj izvirnega, z drugačno motiviko. V času nastajanja so poslikave doživljale različne komentarje, umetnik je pač presegal svoj čas in sporočilnost njegoveih umetnin je šele v današnjem času dobila svoj pravi pomen. Cerkev je tako svojevrstna galerija in govori tako preprostemu kot “učenemu” občudovalcu.

Žal je zob časa naredil svoje. Poslikave niso freske v pravem pomenu besede in zato toliko bolj izpostavljene vplivom vlage in ponekod tudi nepotrebnemu zamakanju zaradi slabih streh. Ena takih je tudi poslikava štev. EŠD 4071, ki nosi naslov “Družina pri večerni molitvi rožnega venca”. Potreben je strokoven restavratorski poseg. Zaprosili smo restavratorski center, ki nam je poslal ponudbo za potrebni poseg. Prav bi bilo, da se v Tomaju pa tudi v celotni župniji opogumimo in edinstveno poslikavo rešimo pred zanesljivim propadom. Prostovoljni dar za obnovo lahko nakažete na župnijski TRR, s pripisom “za obnovo freske v Tomaju”. Hvaležni bomo za vaš dar.

Trenutno stanje poslikave si lahko ogledate na priloženi fotografiji na dan 27.maja 2017.

Restavratorski center nam je poslal ponudbo za restavriranje te poslikave. Ocena njihovega dela je tukaj. Hvaležni smo Občini Sežana, ki nam je za ta dela prispevala cca. 3000€. S posebnim pismom vas bomo zaprosili, da prispevate tudi vaščani za to obnovo v cerkvi, ki je naš dragoceni biser. Zavedam se, da nismo ravno velika skupnost, v Tomaju število prebivalcev ne presega številke 400, cela župnija pa ima okrog 1700 prebivalcev. Župnijska cerkev sv. Petra in Pavla je središče župnije in zato tudi skrb vseh v župniji, ki se zavedamo, da bo le z našo skupno zavzetostjo za ohranitev kulturnih spomenikov lahko primerno vzdrževala tisto, kar je zapuščina naših predniki.

Poslikava po restavratorskih posegih

Na zgornji povezavi lahko vidite razliko med poškodovano poslikavo in obnovljeno in konzervirano poslikavo z dne 18/11/2017. Sledi mnenje strokovne službe ZVKDS iz Nove Gorice:

Spoštovani!

Sporočam, da sva si danes, 13. 11. 2017, z restavratorko Marto Bensa ogledali opravljena restavratorska dela na poslikavi Toneta in Mare Kralj v cerkvi sv. Petra in Pavla v Tomaju, in sicer na prizoru Kristus se prikaže družini pri molitvi rožnega venca. Kot odgovorni konservatorki potrjujeva, da so dela opravljena kvalitetno in v skladu s sodobnimi konservatorsko-restavratorskimi praksami.

Zahvaljujeva se vam za dobro sodelovanje in vam želiva veliko nadaljnjih uspešnih obnov.

Z lepimi pozdravi!

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Nova Gorica

Minka Osojnik
konservatorka
Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05/ 330 84 54
Mob: 051/ 246-610
E-pošta: minka.osojnik@zvkds.si
www.zvkds.si

V okviru praznovanja 700-letnice župnije Tomaj, smo imeli vrsto prireditev. Obeležili smo jo z izdajo knjige, predavanji in blagoslovom naši del, 26. junija 2016. Ob tej prilkiki je g. škof dr. Jurij Bizjak blagoslovil tudi popolnoma obnovljene orgle, ki so zasluga župnika in dekana v Tomaju g. msgr. ap. administratorja Albina Kjudra. Njegova zasluga so tudi poslikave Toneta Kralja v župnijski cerkvi. V naši galeriji si lahko ogledate video zapis predavanja nečaka g. Kjudra g. Ivana Tavčarja, pesnika in kulturnega delavca na Tržaškem. Kakšno je stanje naše župnijske cerkve imate v galeriji video zapis g. Dragotina Černeta.

Video zapis predavanja g. Ivana Tavčarja – povezava

Video zapis stanja župnijske cerkve – povezav

PREDLOG SANACIJE KULTURNIH SPOMENIKOV V VASI

Tako poteka restavriranje, počasi a zanesljivo

Na južni fasadi je zob časa odplaknil malto, kar je povzročilo zamakanje poslikave. Restavratorji bodo tudi to sanirali. Ogled slike TUKAJ. Zares lepo opravljeno delo na fasadi. Upamo lahko samo, da je to bil res vzrok zamakanja poslikave. Ogled slike TUKAJ. Občasno je potrebno tudi pokositi travo pod obzidjem in odstraniti smeti in plastiko, ki jih kdovekdo odlaga. Ogled slike imate TUKAJ. Tudi pilastri na obzidju bodo restavrirani. Pripravljen je že oder za prvi pilaster. Oglejte si panoramski pogled na cerkev in poodran pilaster TUKAJ.

Restavrator že pridno dela in levi pilaster dobiva novo podobo, drugi pa še čaka na “operacijo.

 

Prilagam staro , avtorja pilastrov na Tabru. Skupaj z msgr. Kjudrom in mežnarjem stojita na stopnišču pod cerkvijo sv. Petra in Pavla.