OZVOČENJE V ŽUPNIJSKI CERKVI

Cena ponudbe za novo ozvočenje je 7.266,01€. Še vedno se obračam na vse župljanje, da v primernem času zberemo potrebna sredstva. S skupnimi močmi in dobro voljo nam bo gotovo uspelo. Vaš prispevek lahko nakažete na ž.TRR, ki je naveden v oznanilih, s pripisom ZA OZVOČENJE – koda namena je CHAR – dobrodelno plačilo, model plačila: SI99 ali pa svoj dar zaupate osebno meni. Veliko projektov smo v teh 10-letih že realizirali in prepričan sem, da bomo tudi tega. HVALA ZA VSE. 

NOVO OZVOČEČENJE JE POSTAVALJENO. Plačilo računa 17.10.2022

Do 07/11/2022 ste darovali 6.310€, manjka še 890€ za pokritje investicije. Prosim in upam na vašo darežljivost kljub težkim časom. Ozvočenje je namenjeno vsem župljanom, ne samo dosedanjim darovalcem.

Vaši prispevki za realizacijo so objavljeni v sprotnih OZNANILIH.

Ponudba je na spodnji povezavi

Ponudba_00000232: