OZVOČENJE V ŽUPNIJSKI CERKVI

V župnijski cerkvi v Tomaju imamo najslabše ozvočenje v celi dekaniji, če ne širše. Čas je, da lahko zares dobro prisluhnejo tudi tisti, ki so zadaj v ladji, ali na koru, kjer se verjetno ne čuje nič, ali pa zelo slabo in večina si ob obredih zaželi tistih mest, čisto zadaj. Po pogovoru s predstavniki Gospodarskega in pastoralnega sveta, sem se odločil, da poiščem najboljšo ponudbo z referencami. Bil sem v cerkvi, kjer imajo podobno postavitev, kot bi bila naša. In res je odlično. Gre za digitalno ozvočenje, ki ima veliko večje prednosti kot analogno. Je pa temu primerno seveda dražje, a kvalitetnejše. Cena ponudbe je 7.266,01€. Obračam se na vse župljanje, da v primernem času zberemo potrebna sredstva. S skupnimi močmi in dobro voljo nam bo gotovo uspelo. Vaš prispevek lahko nakažete na ž.TRR, ki je naveden v oznanilih, s pripisom ZA OZVOČENJE – koda namena je CHAR – dobrodelno plačilo, model plačila: SI99 ali pa svoj dar zaupate osebno meni. Veliko projektov smo v teh 10-letih že realizirali in prepričan sem, da bomo tudi tega. HVALA ZA VSE. 

POSTAVITEV NOVEGA OZVOČENJA 6/10/2022 – 

Do 02/10/2022 ste darovali 4.220€, manjka še 2.980€ za pokritje investicije. Prosim za vašo darežljivost kljub težkim časom. Ozvočenje je namenjeno vsem župljanom, ne samo dosedanjim 30-tim darovalcem.

Vaši prispevki za realizacijo bodo objavljeni v sprotnih OZNANILIH.

Ponudba je na spodnji povezavi

Ponudba_00000232: