SVETE MAŠE PO NOVIH NAVODILIH

Z dne 19.12. se spreminjajo pravila za obhajanje sv. maš v cerkvah in kapelah. Osnovno pravilo za udeležence je: 1 človek na kvadratni meter površine. Cerkev v Tomaju ima površino skupaj z prezbiterijem in pevskim korom: 281 kv.metrov. V cerkveni ladji je torej lahko samo 7 ljudi. V Kazljah, kjer imamo tudi nedeljsko sv,mašo, bi lahko bilo v cerkvi največ 4 ljudi, enako v Avberju, v križki cerkvi pa morebiti 2 človeka. Kdo bo to število kontroliral in kako bodo ljudje spoštovali ta pravila je seveda drugo vprašanje, če se pa pravil ne spoštuje, sledijo denarne kazni.

Zato odločam, da imamlo vse maše (če bodo seveda na razpolago naročila zanje) v ŽUPNIŠČU, kjer so prostori ogrevani in lažje izvajamo dogodke po predpisih. Pri maši je lahko družina, ki naroči sv.mašo, ostali sledite maši, ki jih prenašamo na Youtube kanalu. Povezavo dobite, če v iskalno vrstico vpišete moje ime gabrijel vidrih in ppoiščete odgovarjajoč posnetek. Vsaj od Božiča dalje bodo vse nedeljske maše na spletu na našem Youtube kanalu

Za udeležence veljajo predpisi kot je: udeleženec mora biti zdrav, imeti mora naloženo aplikacijo, pred vstopom v kapelo je OBVEZNO razkuževanje rok in OBRAZNA MASKA (čez nos, ne samo pod brado).

 

DODATNA OBVESTILA:

Zdravstveni inšpektorat je obvestil Slovensko škofovsko konferenco, da bodo zdravstveni inšpektorji med božičnimi prazniki izvajali nadzore po cerkvah, v katerih se bo izvajalo bogoslužje (svete maše, molitve, blagoslovi, osebno oz. skupni prejem obhajila idr.).

Zato je v skladu z vladnim odlokom z dne 16. decembra 2020, navodili NIJZ in navodili škofov pri organizaciji bogoslužja nujno potrebno upoštevati naslednja določila:
1. verski obredi so dovoljeni samo v cerkvah in kapelah,
2. pri vstopu in izstopu iz cerkve si je potrebno razkužiti roke,
3. v cerkvah morajo vsi prisotni ves čas nositi maske in vzdrževati medosebno fizično razdaljo 1,5 metra,
4. v cerkvah sme biti hkrati največ 1 oseba na 30m2, pri čemer člani istega gospodinjstva štejejo za eno osebo,
5. med verskimi obredi ni dovoljeno petje (niti solistično ali mašnikovo, dovoljena pa je instrumentalna spremljava),
6. zunaj cerkva ne sme priti do združevanja ljudi v nasprotju s splošno prepovedjo združevanja (npr. poslušanje maše pred cerkvijo po zvočniku, organiziranje maše na dvorišču ali ali trgu oziroma na travniku),
7. zunaj cerkva je mogoča samo individualna duhovna oskrba (npr. spoved, maziljenje, prejem svetega obhajila),
8. ta režim velja od vključno 19. do vključno 29. decembra 2020.

V primeru morebitnih kršitev stroški vladnega odloka, gredo plačila kazni v breme župnij in njihovih zakonitih zastopnikov t. j. župnikov.

Denarna kazen za Župnijo je 4.000€, župniku pa denarna kazen kot odgovorni osebi 400€

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Slovensko škofovsko konferenco preko e-pošte: info@rkc.si