PREDLOG ČIŠČENJA UČILNIC

Starše lepo vabimo, da poskrbite za čistočo naših skupnih pastoralnih prostorov v župnišču. Pripravili bomo seznam, sporazumno seveda s starši na roditeljskih sestankih.