SPOROČILA ZA VEROUČNA SREČANJA

Prisrčen pozdrav vsem staršem, ki ste se tudi letos odločili, da za svoje otroke izberete tudi primerno vzgojo v krščanski veri. Verouk ni učenje vere, marveč predvsem spodbuda, da skupaj z vami utemeljujemo to, kar že živite v svojih družinah, oz. vam pri tem pomagamo. Da bodo naša srečanja potekala usklajeno vam v tem smislu pošiljam POSEBNO PISMO STARŠEM, VPISNICA ZA OSTALE RAZREDE  in VPISNICA ZA 1.RAZRED .

Prepričan sem, da bomo skupaj z našima katehistinjama in vami lepo sodelovali in bodo naša prizadevanja z božjo pomočjo obrodila primeren sad. Zato že vnaprej zahvala Bogu in vam vsem.

Prosim vas, da ob vpisu poravnate naveden stroške za učne pripomočke in vaš dar za učilnico. Vse je navedeno v pismih, ki ste jih dobili ob srečanjih ali kako drugače.

Žal se večina staršev srečanj ni udeležila, samo par opravičil je prišlo do mene.

Za male živalice pa mask ne bomo potrebovali, kajne?